myqrcodemenu.com Ücretsiz Qr Kodu Restoran Menü Oluşturucu myqrcodemenu.com Ücretsiz Qr Kodu Restoran Menü Oluşturucu Giriş Yap

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

myqrcodemenu.com - UZAKTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

SATICI : Myqrcodemenu.com

Adres : 71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom

Web Adresi : myqrcodemenu.com

E-posta : [email protected]

 

ALICI

 

Varsa Adı/Soyadı, Unvanı:

Adres :

 

Telefon:

E-posta:

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu sözleşmenin konusu, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip ve satış bedeli de belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelerin Uygulama Esasları Hakkında Kanundur. Alıcı'nın Satıcı'nın www.myqrcodemenu.com web sitesinden elektronik olarak sipariş ettiği sözleşmede. Tarafların hak ve yükümlülüklerinin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmesidir. Alıcı, satışa konu mal/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vb. mal/hizmet konusuna ilişkin tüm ön bilgilere ve cayma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder. satmak, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit etmek ve ardından mal/hizmetleri işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak sipariş etmek.

 

MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER

 

3.1. ALICI'nın www.myqrcodemenu.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve masrafları ALICI'ya ait olması, teslimat süresi ve SATICI'nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgileri. elektronik ortamda ön bilgileri okuyup gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

3.2. ALICI; Bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdedilmesinden önce, Satıcı'nın Tüketici'ye vereceği adresi, sipariş edilen ürünlerin temel özelliklerini, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerinin tarafımıza bildirildiğini teyit eder. doğru ve eksiksiz.

 

3.3. Sözleşme konusu ürün, her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak, internet sitesinde yer alan ön bilgilerde belirtilen süre içinde ALICI'ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. yasal 30 günlük süreyi aşamaz. On gün daha uzatma hakkı saklıdır. Kargo ve Teslimat bilgileri bölümünde gösterilen teslimat ile ilgili her türlü kargo ücreti ALICI'ya ait olup, ?Kargo Ücreti? adı altında görüntülenecektir.

 

3.4. Sözleşme konusu ürün, ALICI dışında bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

3.5. Ürünün ALICI'ya teslimi sırasında kargo şirketinin karşılaşabileceği herhangi bir sorun nedeniyle sipariş edilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

3.6. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

3.7. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak kaydıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

3.8. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesi halinde sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirecek ve ALICI'ya farklı bir ürün tedarik edebilecektir. eşit kalite ve fiyat.

 

3.9. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin online olarak kabul edilerek SATICI'ya teslim edilmesi ve bedelin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmesi gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmesi durumunda SATICI, ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.

 

3.10. Ürün tesliminden sonra, ALICI'nın kusurundan kaynaklanmamak kaydıyla, ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı kullanımı nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, 3 gün içinde ALICI'ya teslim edilmiştir. SATICI'ya gönderilmelidir. Bu durumda kargo ücreti ALICI'ya aittir.

3.11. SATICI, sözleşme konusu ürünü mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava koşulları, nakliyenin kesintiye uğraması gibi olağanüstü haller nedeniyle süresinde teslim edemezse, ALICI'yı bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu durumda ALICI siparişi iptal etme, sözleşme konusu ürünü varsa emsali ile değiştirme ve/veya teslimat süresini engel ortadan kalkana kadar erteleme haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine ödenir.

ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı siparişin ALICI tarafından belirlenir.